E-Academia
facebook Jsme na facebooku Přihlásit se | Registrovat se

Zápis na všechny kurzy, přednášky a testy je od 1.3.2017 zcela ZDARMA!

Zadání úloh řešených v přednášce

Příklad č. 1:

Úhel $\alpha = 60°$ převeďte na radiány.


Příklad č. 2:

Pomocí rovnoramenného trojúhelníku vypočítejte čemu se rovná $\sin 45°$ a $\cos 45°$.


Příklad č. 3:

Vypočítejte čemu se rovná $\sin\frac{13}{3}\pi$.


Příklad č. 4:

V oboru reálných čísel vyřešte rovnici $$\sin x=\frac{1}{2}$$


Příklad č. 5:

V oboru reálných čísel vyřešte rovnici $$\frac{1}{\cos^{2}x}+2\tan^{2}x=2$$


Komentáře a dotazy k videu


můžete vkládat až po přihlášení

12.3.2015 17:30

zdravim a co když se a nerovná b - když se nejedná o rovnoramenný trojúhelník ta pythagorova věta a + b jak z toho dostanu číslo jako u Rov. Tr -> 2a ???
13.3.2015 20:15

Dobrý den,

předpokládám, že se Váš dotaz vztahuje k příkladu č. 2, kde se počítá sinus a kosinus 45 stupňů. Pokud ten trojúhelník nebude rovnoramenný, tak ty úhly už nebudou 45°, takže bychom počítali sinus a kosinus jiného úhlu.

Pomocí Pythagorovy věty už bychom si ale nedokázali vyjádřit stranu c pouze pomocí strany a, ale vystupovala by tam i strana b, a ve vzorečku pro sinus a kosinus by se strany už teď nevykrátily. Museli bychom tedy znát délky stran a do vzorečku pro sinus a kosinu je dosadit.