E-Academia
facebook Jsme na facebooku Přihlásit se | Registrovat se

Zápis na všechny kurzy, přednášky a testy je od 1.3.2017 zcela ZDARMA!

Seznam video-kurzů


V současné době nabízíme na našem webu dva video-kurzy Příprava na maturitu z matematiky a Úvod do statistiky a několik dalších kurzů připravujeme. Na nabízené kurzy je možné se zapisovat kdykoliv a ihned po zápisu získáte přístup ke všem materiálům, které jsou součástí kurzu. Přístup do kurzu je vždy limitován dobou jednoho měsíce. V případě, že budete chtít studijní materiály využívat delší dobu, je možné se na kurz zapsat znovu. Počet zápisů na kurzy není omezen.

Příprava na maturitu z matematiky


Kurz Příprava na maturitu z matematiky obsahuje celkem 20 (přibližně hodinových) video-přednášek, ve kterých jsou probírána jednotlivá témata ze středoškolské matematiky. Součástí kurzu je také 52 řešených úloh ve formě dvou cvičných testů. Kurz je vhodný jako příprava na maturitní zkoušku z matematiky nebo na matematickou část přijímacích zkoušek na vysokou školu.


Lektor kurzu: Mgr. David Vrba Ph.D.
Cena: Zdarma
Celková délka videa: 20hod 16min

Jít se zapsat

Úvod do statistiky


Úvod do statistiky je zaměřen na popisnou statistiku. K probíraným tématům patří vizualizace dat, míra centrální polohy a variability a korelace dvou proměnných. Tento kurz je úvodním kurzem cyklu Datová analýza a budou na něj navazovat další pokročilejší kurzy zaměřené na analýzu dat, statistiku a data mining.Lektor kurzu: Mgr. David Vrba Ph.D.
Cena: Zdarma
Celková délka videa: 3hod 23min

Jít se zapsat

Kurzy, které připravujeme

Tvoba dynamických webových stránek


Tvorba dynamických webových stránek je video-kurz, ve kterém se naučíte základy webdesignu. Na projektu Knihy na prodej jsou vysvětleny jednotlivé kroky pro vývoj jednoduchých webových stránek propojených s databází. Součástí kurzu je úvod do HTML, CSS, programovacího jazyka PHP a databázového systému MySQL.Lektor kurzu: Mgr. David Vrba Ph.D.

Úvod do programování v Octave


úvod do programování v Octave

V tomto kurzu se naučíte provádět základní numerické výpočty a vizualizaci dat v softwaru Octave, který je volně stáhnutelný z internetu. Většina postupů, které se v tomto kurzu naučíte je použitelná také v komerčním softwaru Matlab, který je s Octavem do značné míry kompatibilní. Součástí kurzu je řešení algebraických a diferenciálních rovnic, numerická integrace a lineární a nelineární regrese.Lektor kurzu: Mgr. David Vrba Ph.D.