E-Academia
facebook Jsme na facebooku Přihlásit se | Registrovat se

Zápis na všechny kurzy, přednášky a testy je od 1.3.2017 zcela ZDARMA!

Řešení maturitních didaktických testů


Momentálně nabízíme zdarma podrobné řešení dvou maturitních didaktických testů, které byly u státních maturit na podzim 2014 a na jaře 2015 a dále řešení ilustračního testu k jarnímu termínu 2015. Zadání testů laskavě poskytlo Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání.odrážka Řešení maturitního didaktického testu z matematiky - jaro 2015

odrážka Řešení maturitního didaktického testu z matematiky - podzim 2014

odrážka Řešení maturitního didaktického testu z matematiky - ilustrační test - jaro 2015

Cvičné testy


Náš portál E-Academia vytvořil dva cvičné testy ze středoškolské matematiky. Tyto testy jsou připraveny na podobné úrovni, jako je maturitní didaktický test z matematiky. Každý test má 26 otázek s pěti nabídnutými odpověďmi, z nichž pouze jedna je správná. Od maturitního didaktického testu se tyto testy liší tím, že obsahují pouze uzavřené úlohy, nemusíte tedy uvádět postup řešení ale pouze označit správný výsledek. Na vypracování testu je 60 minut od jeho spuštění, poté dojde k jeho automatickému odeslání a následně se dozvíte správné odpovědi a u každé úlohy budete mít možnost přehrát si video, ve kterém bude vysvětlen postup řešení.

K zápisu na cvičné testy je nutné se nejprve registrovat. Přístup k cvičným testům je omezen obdobím 7 dní, během kterých budete mít k testu přístup. Test můžete spustit pouze jednou, do jeho řešení ale můžete nahlížet během celé doby, na kdy máte test zapsaný. Stejně tak videa, v nichž jsou úlohy vyřešeny, můžete přehrávat opakovaně po celou dobu, na kdy máte proveden zápis.

odrážka Středoškolská matematika - cvičný test č. 1
odrážka Středoškolská matematika - cvičný test č. 2


Poznámka: Cvičné testy č. 1-2 jsou také součástí online-kurzu Příprava na maturitu z matematiky. Pokud jste na kurz zapsáni, budete mít přístup k těmto testům v rámci kurzu a nemusíte si je zvlášť zapisovat.