E-Academia
facebook Jsme na facebooku Přihlásit se | Registrovat se

Zápis na všechny kurzy, přednášky a testy je od 1.3.2017 zcela ZDARMA!

Stereometrie


Tato sekce obsahuje řešené úlohy ze stereometrie. Momentálně tu najdete video-tutoriály s řešenými příklady, ve kterých se probírají tato prostorová tělesa:


odrážka válec
odrážka jehlan
odrážka koule

Řešení maturitního testu z matematiky - jaro 2015: příklad č. 21

Popis videa:
Úloha č. 21 z maturitního didaktického testu - jaro 2015. (Autorem zadání je Centrum pro zjišťování výsledků a vzdělávání).

Zadání příkladu:
Do krabice tvaru krychle je vložen válec o objemu $570\, cm^{3}$. Válec se dotýká všech stěn krabice. Jaká je výška válce (zaokrouhlená na desetiny cm)?
délka videa: 3min 21s
přepis videa

Přejít na stránku s videem

Povrch válce

Popis videa:
Výpočet povrchu válce ze znalosti jeho objemu a výšky.

Zadání příkladu:
Do nádoby tvaru válce napustíme litr vody. Voda v nádobě vystoupá do výšky 20cm a naplní tak celý válec. Jaký je obsah pláště válcové nádoby?
délka videa: 3min 4s
přepis videa

Přejít na stránku s videem

Pravidelný čtyřboký jehlan

Popis videa:
Určení povrchu pravidelného čtyřbokého jehlanu, který má stejnou stěnovou výšku, jako je délka jeho podstavné hrany.

Zadání příkladu:
Je dán pravidelný čtyřboký jehlan. Jeho stěnová výška má stejnou velikost jako délka hrany jeho podstavy $a$. Určete povrch tohoto jehlanu jako funkci $a$.
délka videa: 1min 40s
přepis videa

Přejít na stránku s videem

Poloměr koule

Popis videa:
Jaký poloměr má koule, jejíž povrch je roven jejímu objemu?

Zadání příkladu:
Určete jaký poloměr má koule, pro kterou platí, že její povrch je stejný jako její objem.
délka videa: 1min 45s
přepis videa

Přejít na stránku s videem