E-Academia
facebook Jsme na facebooku Přihlásit se | Registrovat se

Zápis na všechny kurzy, přednášky a testy je od 1.3.2017 zcela ZDARMA!

Planimetrie


Tato sekce obsahuje řešené úlohy z planimetrie. Momentálně tu najdete video-tutoriály, ve kterých je vysvětleno,


odrážka jak použít Pythagorovu větu pro výpočet obvodu trojúhelníka
odrážka jak použít funkci kosinus pro výpočet délky strany v rovnoramenném trojúhelníku
odrážka jak vypočítat obvod a obsah kruhu, který je vepsaný do čtverce

Řešení maturitního testu z matematiky - jaro 2015: příklad č. 14

Popis videa:
Úloha č. 14 z maturitního didaktického testu - jaro 2015. (Autorem zadání je Centrum pro zjišťování výsledků a vzdělávání).

Zadání příkladu:
Kolem kruhové travnaté plochy je $2m$ široký chodník. Vnější okraj chodníku tvoří obrubník, jehož délka je $157m$. Vypočtěte obsah kruhové travnaté plochy a výsledek zaokrouhlete na desítky $m^{2}$.
délka videa: 2min 37s
přepis videa

Přejít na stránku s videem

Pythagorova věta

Popis videa:
Použití Pythagorovy věty pro výpočet obvodu trojúhelníku.

Zadání příkladu:
Je zadán obdélník ABCD. Vypočítejte obvod trojúhelníku ABS, jestliže znáte délku strany $a$ a $b$ a víte, že bod $S$ je průsečík úhlopříček.
délka videa: 2min 23s
přepis videa

Přejít na stránku s videem

Rovnoramenný trojúhelník

Popis videa:
Výpočet délky strany v rovnoramenném trojúhelníku pomocí funkce kosinus.

Zadání příkladu:
Je dán rovnoramenný trojúhelník ABC. Velikost úhlu $\delta=150°$. Jaká je délka strany $a$ jestliže délka strany $c=4cm$?
délka videa: 2min 46s
přepis videa

Přejít na stránku s videem

Obvod kružnice vepsané

Popis videa:
Určení obvodu kružnice vepsané do čtverce o známém obsahu.

Zadání příkladu:
Obsah čtverce $ABCD$ je $25 cm^{2}$. Určete jaký je obvod kružnice vepsané do tohoto čtverce.
délka videa: 1min 23s
přepis videa

Přejít na stránku s videem

Obsah kruhu

Popis videa:
Výpočet obsahu kruhu, který je vepsaný do čtverce s úhlopříčkou 4cm.

Zadání příkladu:
Je zadaný čtverec $ABCD$ a jeho úhlopříčka $u = 4\,cm$. Vypočítejte obsah kruhu, který je vepsaný do tohoto čtverce.
délka videa: 4min 11s
přepis videa

Přejít na stránku s videem