E-Academia
facebook Jsme na facebooku Přihlásit se | Registrovat se

Zápis na všechny kurzy, přednášky a testy je od 1.3.2017 zcela ZDARMA!

Funkce


Tato sekce obsahuje řešené úlohy s funkcemi. V současné době tu jsou příklady, ve kterých je ukázáno


odrážka jak určit průsečík grafu funkce s osou $y$
odrážka jak určit definiční obor funkce
odrážka jak určit souřadnice minima kvadratické funkce

Řešení maturitního testu z matematiky - jaro 2015: příklad č. 7

Popis videa:
Úloha č. 7 z maturitního didaktického testu - jaro 2015. (Autorem zadání je Centrum pro zjišťování výsledků a vzdělávání).

Zadání příkladu:
V soustavě souřadnic $Oxy$ je sestrojena část grafu nepřímé úměrnosti. Vypočtěte hodnotu $b$.
délka videa: 2min 24s
přepis videa

Přejít na stránku s videem

Graf funkce

Popis videa:
Určení průsečíku grafu funkce s osou $y$.

Zadání příkladu:
Určete v jaké $y$-ové hodnotě protne graf zadané funkce osu $y$.
délka videa: 1min 34s
přepis videa

Přejít na stránku s videem

Definiční obor funkce

Popis videa:
Určení definičního oboru funkce.

Zadání příkladu:
$$f\left(x\right)=\frac{3x+2}{x^{2}-16}$$
délka videa: 2min 12s
přepis videa

Přejít na stránku s videem

Minimum funkce

Popis videa:
Určení souřadnic minima kvadratické funkce.

Zadání příkladu:
$$f=2x^{2}+2x-12$$
délka videa: 2min 53s
přepis videa

Přejít na stránku s videem