E-Academia
facebook Jsme na facebooku Přihlásit se | Registrovat se

Je možné zapisovat se na video-kurz Úvod do statistiky.

Online video kurz: Příprava na maturitu z matematiky


Tento video kurz je určen především pro stu­den­ty středních škol, kteří se připravují na maturitu z matematiky, nebo na ma­te­ma­tic­kou část přijímacích zkoušek na vy­so­kou školu. Kurz je připraven pře­hle­do­vým způ­so­bem a ve dvaceti 45-80 mi­nu­to­vých před­náš­kách se dotýká je­dno­tli­vých kapitol středoškolské matematiky. Důraz je kladen nejen na vysvětlení teoretické látky, ale ta­ké na propočítání typických úloh s jakými se stu­dent může setkat u maturitní nebo při­jí­mací zkoušky z matematiky. Kurz je doplněn dvěma testy, na kte­rých si studenti mohou vyzkoušet svoje znalosti. Každá testová úloha je doplněna videem, na kterém je příklad názorně vyřešen. Přednášky nejsou vázány na pevnou hodinu - nejedná se o přímý přenos, studenti si tedy mohou video pustit tehdy, kdy jim to nejvíce vyhovuje. Po dobu trvání kurzu je také možné se k jednotlivým přednáškám vracet a sledovat videa opakovaně. Pod každým videem je možné vkládat dotazy a rozvíjet diskuzi k jednotlivým tématům, která se v přednášce probírají.

Abyste se mohli správně rozhodnout, zda se do kurzu zapsat, připravili jsme pro vás ukázkovou přednášku. Její cena odpovídá bonusovému kreditu, který obdržíte, když se registrujete na tomto webu. V sekci video-přednášky je uveden podrobný popis všech dvaceti přednášek, které jsou součástí kurzu. Pro další in­for­ma­ce odkazujeme zájemce do sekce FAQ (často kladené dotazy), kde je možné nalézt odpovědi na různé otázky. V případě dalšího zájmu nás neváhejte kontaktovat na emailové adrese david.vrba@e-academia.cz.


Lektor kurzu: Mgr. David Vrba Ph.D.
Délka kurzu: 30 dní
Celková délka videa: 20hod 16min
Cena kurzu: 500 Kč
Registrace na kurz: kdykoliv

Jít se zapsat

Co o nás napsali studenti, kteří se zapsali do kurzu minulý rok?


" Díky vašim přednáškám pro mě byla maturita z matematiky o dost jednodušší."

Petr

Témata probíraná v kurzu


Úpravy výrazů, Funkce, Rovnice, Goniometrie, Planimetrie, Analytická geometrie, Stereometrie, Komplexní čísla, Kombinatorika, Posloupnosti, Integrální a diferenciální počet