E-Academia
facebook Jsme na facebooku Přihlásit se | Registrovat se

Zápis na všechny kurzy, přednášky a testy je od 1.3.2017 zcela ZDARMA!

Online video kurz: Příprava na maturitu z matematiky


Tento video kurz je určen především pro stu­den­ty středních škol, kteří se připravují na maturitu z matematiky, nebo na ma­te­ma­tic­kou část přijímacích zkoušek na vy­so­kou školu. Kurz je připraven pře­hle­do­vým způ­so­bem a ve dvaceti 45-80 mi­nu­to­vých před­náš­kách se dotýká je­dno­tli­vých kapitol středoškolské matematiky. Důraz je kladen nejen na vysvětlení teoretické látky, ale ta­ké na propočítání typických úloh s jakými se stu­dent může setkat u maturitní nebo při­jí­mací zkoušky z matematiky. Kurz je doplněn dvěma testy, na kte­rých si studenti mohou vyzkoušet svoje znalosti. Každá testová úloha je doplněna videem, na kterém je příklad názorně vyřešen. Přednášky nejsou vázány na pevnou hodinu - nejedná se o přímý přenos, studenti si tedy mohou video pustit tehdy, kdy jim to nejvíce vyhovuje. Po dobu trvání kurzu je také možné se k jednotlivým přednáškám vracet a sledovat videa opakovaně. Pod každým videem je možné vkládat dotazy a rozvíjet diskuzi k jednotlivým tématům, která se v přednášce probírají.

V sekci video-přednášky je uveden podrobný popis všech dvaceti přednášek, které jsou součástí kurzu. Pro další in­for­ma­ce odkazujeme zájemce do sekce FAQ (často kladené dotazy), kde je možné nalézt odpovědi na různé otázky. V případě dalšího zájmu nás neváhejte kontaktovat na emailové adrese david.vrba@e-academia.cz.


Lektor kurzu: Mgr. David Vrba Ph.D.
Délka kurzu: 30 dní
Celková délka videa: 20hod 16min
Cena kurzu: Zdarma
Registrace na kurz: kdykoliv

Jít se zapsat

Co o nás napsali studenti, kteří se zapsali do kurzu minulý rok?


" Díky vašim přednáškám pro mě byla maturita z matematiky o dost jednodušší."

Petr

Témata probíraná v kurzu


Úpravy výrazů, Funkce, Rovnice, Goniometrie, Planimetrie, Analytická geometrie, Stereometrie, Komplexní čísla, Kombinatorika, Posloupnosti, Integrální a diferenciální počet