E-Academia
facebook Jsme na facebooku Přihlásit se | Registrovat se

Zápis na všechny kurzy, přednášky a testy je od 1.3.2017 zcela ZDARMA!

Cíle tohoto projektu


odrážka Cílem našeho projektu je zpřístupnit vzdělání všem lidem v ČR, kteří o něj mají zájem. Chceme, aby vzdělání bylo dostupné lidem, jak po stránce geografické, tak po stránce finanční. Řešení této myšlenky vidíme v organizování online video kurzů zaměřených na nějaké konkrétní téma.


odrážka Chceme poskytnout studentům netradiční ale efektivní způsob, kterým se mohou při­pra­vo­vat na písemky a zkoušky.


odrážka Myslíme si, že kvalitní výuková videa jsou to, co dnešnímu českému webu chybí a cílem to­ho­to projektu je posunout se v tomto směru o další krok dál.


odrážka Tento web je v současné době zaměřen hlavně na kurzy matematiky, matematické tu­to­ri­ály a je to vlastně taková internetová škola matematiky. Do budoucna se však plánuje rozšíření to­ho­to webu do dalších oborů.

Motivace a výhody


Studium video-přednášek a absolvování video-kurzů patří mezi velice efektivní formy vzdě­lá­vá­ní a je výhodné především pro studenty, kteří nemají možnost přímého kontaktu s lek­to­rem. Samotné video-přednášky mohou pomoci zejména těm studentům, kteří zameškali vý­uku ve škole nebo látce ve škole neporozuměli například z důvodu, že jim nebyla správně vy­svět­le­na, nebo jí nebylo ve škole věnováno dostatek času. Absolvování video kurzů má hned několik výhod


odrážka Studenti se mohou vzdělávat z pohodlí domova v prostředí, které jim nejvíce vyhovuje. Jediné, co potřebují, je počítač s připojením k internetu.


odrážka Zájemci o vzdělání nejsou vázáni na pevný rozvrh, mohou si videa pustit tehdy, kdy jim to nejvíce vyhovuje.


odrážka Student může video-přednášky libovolně zastavovat, kdykoliv potřebuje udělat přestávku a může se v přednášce vracet na místa, která mu nebyla napoprve úplně jasná. To mu dává větší šanci dané látce lépe porozumět.


odrážka Internetové video kurzy mají obrovský potenciál hlavně díky své dostupnosti a možnosti opakovaného studia jednotlivých videí.

Čím se tento web odlišuje


Od většiny ostatních českých e-learningových webů se lišíme hlavně formou, kterou před­klá­dá­me studijní materiály. Naší snahou není přepisovat sem školní učebnice. Soustředíme se hla­vně na výuku pomocí videí, ve kterých vždy lektor vysvětluje danou látku. Stejně tak tes­to­vé úlohy jsou doplněny krátkými videy, ve kterých vždy lektor vysvětlí řešení daného pří­kla­du.

Informace o lektorech

Mgr. David Vrba Ph.D.


profilová fotografie David Vrba

David Vrba je absolvent Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V letech 2008 - 2009 studoval na Univerzitě v Novém Mexiku, kde též působil jako pomocný asistent při výuce. Několik roků působil jako soukromý lektor a doučoval zejména středoškolské a vysokoškolské studenty matematiku a fyziku. V současné době se zabývá matematickým modelováním, statistickými metodami, data miningem a strojovým učením. Přitom se věnuje tvorbě videokurzů a pracuje na metodách, jak co nejefektivněji zpřístupnit kvalitní vzdělávací materiály po internetu.


"E-learning patří v dnešní době k moderním způsobům vzdělávání, které doplňují a v některých případech mohou i nahradit vzdělávání klasickým způsobem. Tato internetová škola E-academia je tu pro studenty a vlastně pro každého, kdo má kladný vztah ke studiu. Věřím, že uživatelé tohoto webu tu najdou spoustu užitečných materiálů, které jim mohou usnadnit studium na střední nebo na vysoké škole. Sám považuji vzdělání v životě člověka za velmi důležité a jsem rád, že stojím u zrodu projektu, který má potenciál změnit charakter vzdělávání v České republice. "